Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

// // 1 comment

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt có bị loại VAT và CP không?

Cơ Quan thuế đã kiểm tra và phát hiện Doanh nghiệp có 01 hóa đơn đầu vào (Liên 2) mua 01 lô hàng hóa Tổng trị giá 1 hóa đơn là 200TR (Thuế GTGT là 20tr) ngày 25/10/2016 hóa đơn này chưa thanh toán ngay mà “ghi thời hạn thanh toán trên hợp đồng là ngày 30/11/2016”. DN mua đã kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí của Doanh nghiệp vào ngày 31/12/2016. Đến ngày 15/03/2017 DN bên mua đã thanh toán toàn bộ hóa đơn trên bằng tiền mặt. 

=> KẾ TOÁN TIẾN HÀNH GIẢI TRÌNH VÀ BẢO VỆ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ NHƯ SAU:

1- Về thuế GTGT:

Như tình huống trên thì DN vẫn được khấu trừ tại thời điểm kê khai năm 2016 mà không cần làm phụ lục xin gia hạn thanh toán (được quy định tại điều 10 TT151/2014/TT- BTC hiệu lực 15/11/2014 sửa đổi điều 15 TT219/2013/TT-BTC;
Lưu ý: Nếu trường hợp này xảy ra trước ngày 15/11/2014 thì Doanh Nghiệp sẽ bị loại năm 2016 theo quy định tại điều 15 TT219/2013/TT-BTC) Do đến ngày 15/03/2017 DN thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp vì thế phải điều chỉnh giảm số thuế khấu trừ trên tờ khai (không phải khai bổ sung điều chỉnh) mà điền trực tiếp vào chỉ tiêu {37} tờ khai kỳ hiện tại có chứng từ thanh toán bằng Tiền Mặt (quy định tại điều 10 TT151/2014/TT- BTC)

2- Thuế TNDN:

Về thuế TNDN thì DN cũng không bị loại chi phí năm 2016 (theo quy định tại TT96/2015/TT-BTC đã sửa đổi tại khoản 1 điều 6 TT78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2015 còn trước 2015 thì DN phải làm theo quy định TT78/2014) mà sang năm 2017 với điều chỉnh giảm nhưng không phải làm khai bổ sung mà hạch toán giảm vào 2017 (ghi Nợ 811- không được trừ/Có 1331: tiền thuế còn tiền giá vốn không phải hạch toán) đến cuối năm loại tổng hóa đơn trên chỉ tiêu {B4} tờ khai quyết toán thuế TNDN 2017.
➡ KẾT LUẬN: Kế toán giải trình và chứng minh được như trên thì hóa đơn đó vẫn được khấu trừ thuế và tính chi phí được trừ vào năm 2016 đến năm 2017 thanh toán bằng tiền mặt với điều chỉnh giảm thuế GTGT và thuế TNDN. 

1 nhận xét:

  1. William Hill Betting Locations | Mapyro
    Find William 출장안마 Hill sports betting locations in Maryland, West Virginia, Indiana, Pennsylvania, South Dakota, 바카라 사이트 West herzamanindir.com/ Virginia casinosites.one and titanium ring more. BetRivers.com.

    Trả lờiXóa