Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

// // Leave a Comment

Sơ đồ kế toán TK 3432 – Trái phiếu chuyển đổi theo thông tư 200

Sơ đồ kế toán tài khoản 3432 – Trái phiếu chuyển đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét